giao dịch trực tuyến

Không cần chờ Nga hay Trung Quốc, Mỹ đang dẫn đầu cách mạng “phế ngôi Vua của đồng USD”?

Bảo Trâm - 2023-08-26 14:47:39
Không cần chờ Nga, Trung Quốc hay BRICS phế ngôi đồng USD, người Mỹ muốn tự tay làm việc đó. Đây có phải là sự chuẩn bị cho CBDC và động thái tái thiết lập...