giảm đóng BHXH

Đề xuất đóng bảo hiểm xã hội dư năm được nghỉ hưu sớm có khả thi?

2023-07-16 07:37:53
BHXH Việt Nam đề xuất cho phép người đóng BHXH vượt 5 năm so với mức đóng để có lương hưu tối đa được nghỉ hưu sớm không bị trừ tỷ lệ lương hưu, nhưng...