Giám đốc Sở Y tế
Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng xin rút khỏi danh sách khen thưởng
2020-06-29 22:00:45
“Tôi làm vậy không phải vì tôi sai mà do cảm thấy mình bị tổn thương” – Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng nói về việc xin rút khỏi danh sách đề nghị...
Đà Nẵng: Giám đốc Sở Y tế lên tiếng về thông tin đề nghị tặng Huân chương cho chính mình
2020-06-28 09:04:08
“Ngay khi trình lần đầu ở mức nhận Bằng khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ, bản thân tôi cũng không muốn có tên mình và đề nghị bỏ tên mình ra. Nhưng...
Đọc nhiều