giám đốc FBI

Giám đốc công ty đường ống xăng dầu Mỹ “đi đêm” nộp 4,4 triệu USD cho nhóm hacker

2021-05-21 11:44:15
Việc Công ty Colonial Pipeline khôi phục hoạt động sau 5 ngày bị một nhóm hacker tấn công, đòi tiền chuộc đã gây nên sự nghi ngờ. Ngày 19/5, người đứng đầu công...