Giải thưởng Tự do Báo chí Quốc tế năm 2022

Ủy ban Bảo vệ Nhà báo và những “con rối” đứt dây

Phạm Khoa - 2022-07-29 16:59:55
Việc Ủy ban Bảo vệ Nhà Báo (CPJ) công bố trao tặng cái gọi là “Giải thưởng Tự do Báo chí Quốc tế năm 2022” cho đối tượng Phạm Đoan Trang đã thấy rõ bản...