Giải phóng Sài Gòn

Những bài học từ chiến thắng 30/4 mãi mãi là tài sản vô giá của dân tộc

2020-07-08 10:24:03
Chiến thắng 30/4 là đỉnh cao sức mạnh của chiến tranh nhân dân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, những bài học rút ra từ chiến thắng này mã mãi là tài sản vô...