giải cứu công dân ở Ukraine

Bộ Ngoại giao nói về thông tin người Việt bị “phân biệt đối xử” khi sơ tán khỏi Ukraine

2022-03-17 16:57:36
Việc đảm bảo an ninh, an toàn về tính mạng và tài sản của công dân Việt Nam tại Ukraina là ưu tiên cao nhất của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam. – Người...