giá USD

Giá USD ngày 29.8.2020: Rớt ‘thê thảm hại’

2020-08-29 09:27:57
Giá đồng bạc xanh ngày 29.8 giảm giá mạnh trước các hoạt động bán tháo trên thị trường quốc tế. Giá USD tự do giảm Ngày 29.8, giá USD tự do giảm 10 đồng,...