gia đình ông Trịnh Văn Quyết

Thấy gì về đề nghị phong tỏa tài sản gia đình ông Trịnh Văn Quyết?

LS Lê - 2022-04-19 16:24:02
Thượng tôn pháp luật là yếu tố hàng đầu để xây dựng một đất nước vững mạnh, để làm được điều đó thì không những đất nước phải ra sức bảo vệ,...