giá cả

Ghi giá tiền bằng ‘k’, coi chừng bị phạt

2020-07-16 07:32:07
Giá tiền niêm yết tại các quán ăn bằng những ký hiệu như “k” (ngàn), “m” (triệu) đều là vi phạm lỗi niêm yết giá không rõ ràng. Ngày 14-7, Cục Quản lý...