ghen tuông

Có thể chúng ta bị “tâm thần” mà không biết

Phạm Khoa - 2022-09-23 15:07:16
Ở Mỹ hay châu Âu, hoặc gần Việt Nam hơn là Singapore, khi bạn bấm từ khóa “how to suicide”, bộ máy tìm kiếm sẽ tự động dẫn đến kết quả là số tổng đài...