GDP Thái Lan

“Việt Nam sẽ vượt Thái Lan trong tương lai!”

Bảo Trâm - 2022-06-02 10:42:07
Đó chính là nhận định được chính tạp chí chuyên về kinh tế Times 24h đăng tải với tiêu đề “Vietnam is expected to overtake Thailand in the near future. This is why”...