gây thiệt hại cho Nhà nước gần 54 tỉ đồng

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn hầu toà

Hạ Băng - 2023-04-17 14:46:50
Khi bị dẫn giải tới phiên toà sơ thẩm sáng 17/4, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn khiến nhiều người chú ý bởi mái tóc bạc trắng và gầy...