gạo ST25

ST25 và câu chuyện “mang gạo đi thi”

Khánh Đăng - 2022-11-23 18:00:48
Cách đây ít lâu, dư luận trong nước xôn xao câu chuyện về kết quả một cuộc thi “Gạo ngon Việt Nam”. Theo đó, gạo ST25 của Kỹ sư Hồ Quang Cua đứng thứ hai...