Gagandeep Bakshi

Đại tướng Ấn Độ Gagandeep Bakshi trả lời đầy đủ về tình hình ở Ukraine

Phạm Hùng - 2022-03-01 23:08:47
Mới đây, Đại tướng quân đội Ấn Độ, người hùng của Chiến tranh Kargil, ông Gagandeep Bakshi đã đưa ra góc nhìn của mình về tình hình ở Ukraine. Dưới đây là...