Gạc Ma 1988

Chiêu bài “tưởng niệm” tạp nham của những kẻ chống phá

Hải Anh - 2021-03-16 10:08:54
Không biết phải do vô tình hay cố ý mà gần như năm nào cũng thế vào 14/3 – ngày tưởng niệm 64 liệt sỹ đã hy sinh trong trận hải chiến giữ đảo đá Gạc Ma...