EVUSHELD

Bộ Y tế: Thuốc EVUSHELD không phải là “siêu vắc-xin”

2022-03-18 20:57:34
Bộ Y tế vừa phát đi thông tin khẳng định EVUSHELD là thuốc, không phải là “siêu vắc-xin”, không được phép sử dụng EVUSHELD để dự phòng Covid-19 cho các đối...