ethanol

Ông Trịnh Xuân Thanh: ‘Tôi chỉ là người làm thuê, sao bắt tôi trả lãi?’

2021-03-10 13:05:45
Trả lời thẩm vấn tại tòa, ông Trịnh Xuân Thanh nói số tiền thiệt hại hơn 543 tỉ đồng trong vụ án là tiền phát sinh do lãi vay chứ không phải tham ô, ‘tiền...