đứt cáp

Cáp quang AAG chưa sửa xong, lại thêm APG đứt, internet ảnh hưởng nặng nề

2020-05-24 13:41:11
Trong khi sự cố trên tuyến cáp quang biển AAG vẫn chưa được khắc phục, lại thêm tuyến APG đứt, gây ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ kết nối internet Việt...