đường Sắt Cát Linh

Tổng thầu Trung Quốc phải báo cáo đường sắt Cát Linh – Hà Đông vận hành thử

2021-01-03 15:00:37
Trong 20 ngày vận hành thử, đường sắt Cát Linh Hà Động chạy 5.700 chuyến tàu. Ban quản lý dự án đường sắt (Bộ GTVT) yêu cầu Tổng thầu Trung Quốc báo cáo. Ban...