đường dây 500kv

Đóng điện thành công đường dây 500kV đầu tiên do tư nhân xây dựng

2020-09-30 09:14:19
Sau 102 ngày đêm cật lực thi công, chiều ngày 29.9, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) thực hiện đóng điện thành công Trạm biến áp và đường...