dự thảo luật an ninh mạng
Dự thảo Luật An ninh mạng những ngày này được báo chí, đặc biệt là các tờ báo lớn quan tâm hết mực – đó là điều đáng mừng vì phần nào cho thấy truyền...
Dự thảo Luật An ninh mạng những ngày này được báo chí, đặc biệt là các tờ báo lớn quan tâm hết mực – đó là điều đáng mừng vì phần nào cho thấy truyền...
Đại diện cơ quan thẩm tra dự thảo Luật An ninh mạng thừa nhận “ảnh hưởng của Luật là có nhưng xét lợi ích toàn cục thì cần thiết”. Ngày mai 29/5, Quốc...
Thực tế, một số các cơ quan, tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ trên không gian mạng đã tuân thủ yêu cầu của một số quốc gia trên thế giới về địa...
Tuần trước, giữa cuộc bia bọt cuối giờ, giám đốc một doanh nghiệp nghiên cứu thị trường và chính sách công nghệ ở Việt Nam hơn 20 năm qua, đã cười đầy...
Theo dự thảo Luật An ninh mạng, dữ liệu lưu trữ sẽ không bao gồm toàn bộ các doanh nghiệp, cũng không yêu cầu hạn chế, lưu trữ tại Việt Nam toàn bộ dữ liệu,...
Để chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội diễn ra vào tháng 5 tới, ngày 4/4 Ủy Ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã tiến hành Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên...
Để phục vụ hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách diễn ra ngày 4/4, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự...
Bài chọn lọc