Dự luật an ninh mạng

Hạ viện Australia thông qua Dự luật an ninh mạng

2018-12-07 13:00:46
Ngày 6/12, Hạ viện Australia đã thông qua Dự luật an ninh mạng cho phép cơ quan chức năng nước này được tiếp cận thông tin liên lạc được mã hóa của các đối...
Vấn đề an toàn an ninh môi trường mạng đang là mối quan tâm hàng đầu của nhiều quốc gia. Chính vì vậy, Dự Luật An ninh mạng là một trong những chủ đề nóng...
Vấn đề an toàn an ninh môi trường mạng đang là mối quan tâm hàng đầu của nhiều quốc gia. Chính vì vậy, Dự Luật An ninh mạng là một trong những chủ đề nóng...
Sáng 29/5, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu...
Luật An ninh mạng sẽ được trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV, sau khi đã có những chỉnh lý tích cực. Đây là một Dự luật khó và...
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Truyền thông số Nguyễn Minh Hồng cho rằng, các quy định của dự thảo Luật An ninh mạng cần tạo hành...
Hiện nay nổi lên hình thức các đối tượng phản động lưu vong lợi dụng mạng Internet để tuyên truyền, kích động các tư tưởng chống phá. ‘Không thể thua...
Ngày 04/01, Dự luật An ninh mạng đã được trình lên Quốc hội Singapore, với trọng tâm gia tăng quyền lực cho Cơ quan An ninh mạng Singapore (CSA) trong việc quản lý...
Với người dân, trước sự việc chính trị, xã hội đang được lan truyền với vô vàn “dị bản” lắp ghép trên mạng, chủ ý có, ác ý có, nhiều khi họ dễ...
Bài chọn lọc