Dự án thu hồi đất

13 dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia

Bảo Trâm - 2024-07-03 11:54:53
UBND TPHCM đã trình HĐND thành phố danh mục 13 dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Các dự án thuộc quận...