dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

Đề xuất đáng chú ý về rút BHXH một lần

Đông Duy - 2024-05-27 16:20:57
Trong phiên thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Chính phủ đưa ra đề xuất 2 phương án hưởng bảo hiểm xã hội một lần, thu hút sự quan...