dự án khu công nghiệp WHA Hemaraj 1

Lợi dụng, kích động giáo dân phạm pháp là tội ác

Đặng Trường - 2022-07-13 16:15:33
Mới đây, một số đối tượng xã Nghi Thuận đã tụ tập, tấn công lực lượng chức năng dưới luận điệu kích động, xúi giục của linh mục Nguyễn Đình Thục.  Người...