động vật

Nghiên cứu mới tiết lộ Omicron lây nhiễm cho động vật rồi lại lây sang người

2022-01-26 06:52:48
Phát hiện của các nhà nghiên cứu đã ủng hộ giả thuyết “Omicron có khả năng tiến hóa trong một loài động vật không phải con người”. Nghiên cứu mới làm...