Đông Nam Bộ
Kết nối hạ tầng vùng Đông Nam Bộ: Tiền đâu, đất đâu và ý chí đâu?
2020-11-23 14:53:10
Cần có ‘nhạc trưởng’, thành lập ‘hội đồng vùng Đông Nam Bộ’ để đặt ra ưu tiên về đầu tư, thậm chí chia sẻ lợi ích giữa các tỉnh, để sự phát...
‘Sẽ phân bổ ngân sách phù hợp cho giao thông Đông Nam Bộ’
2020-11-23 10:58:59
Kết nối giao thông của vùng Đông Nam Bộ đang nghẽn cả đường bộ – đường thủy – hàng không. Đại diện các bộ ngành khẳng định sẽ báo cáo, phân bổ...
Thúc đẩy kết nối hạ tầng giao thông vùng Đông Nam Bộ
2020-11-22 12:29:52
Sáng nay (22/11), Hội thảo thúc đẩy kết nối hạ tầng giao thông vùng Đông Nam Bộ do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ phối hợp với các cơ quan tổ chức diễn...
Đọc nhiều