đòi nợ

Luật mới toanh: Không được đe dọa khách hàng khi đòi nợ

2020-01-02 07:21:03
Kể từ ngày 1.1.2020, các công ty tài chính cho vay tiêu dùng muốn đòi nợ phải thực hiện trước 21 giờ, không được đòi những người không có nghĩa vụ trả nợ…...