dơi

WHO cảnh báo, một đại dịch toàn cầu khác có thể đang diễn ra

Bảo Trâm - 2023-09-27 14:05:24
Nipah được Tổ chức Y tế Thế giới xác định là căn bệnh được ưu tiên cao với khả năng gây ra một đại dịch toàn cầu khác, khiến bất kỳ đợt bùng phát...