doanh nghiệp vừa và nhỏ

‘Uống rượu, rồi ghi nhầm thành doanh nghiệp 144.000 tỷ đồng’

2020-02-27 17:33:45
Một trong ba cổ đông đăng ký thành lập công ty có vốn 6,3 tỷ USD cho hay người đi đăng ký say rượu nên viết nhầm số. Ngày 27/2, ba người này đã đi hủy hồ...