Doanh nghiệp nợ thuế

Gần 43.000 tỷ đồng nợ thuế không còn khả năng nộp ngân sách

Cao Phúc - 2019-10-22 11:37:13
Đây là nội dung báo cáo của Chính phủ về tình hình nợ đọng thuế hiện nay tại phiên làm việc sáng 22/10 kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV. Thừa ủy quyền của...