Doanh nghiệp Nhật Bản

Một tài nguyên ở Việt Nam tiềm năng top đầu thế giới

Bảo Trâm - 2023-07-19 19:45:50
Nguồn năng lượng mới được xem như một giải pháp thay thế hiệu quả cho thủy điện, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Dự án...