đô thị thông minh

TP.HCM: Mỗi quận huyện sẽ có trung tâm điều hành đô thị thông minh trong năm nay

2022-05-18 20:27:55
Lãnh đạo TP.HCM thúc đẩy các quận huyện xây dựng xong trung tâm điều hành đô thị thông minh trong năm nay, nhằm tiến tới điều hành chính quyền bằng công nghệ. Ngày...