Đỗ Quyết

Giám đốc Học viện Quân y bị cách tất cả chức vụ trong Đảng

2022-04-05 15:26:30
Trung tướng Đỗ Quyết, Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Quân y, bị Ban Bí thư cách chức tất cả chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025. Trung...