điều trị F0

Giả bác sĩ vào 1 khu điều trị ở TP.HCM chữa cho F0

2022-02-22 07:47:52
Sau khi giả danh là sinh viên Trường ĐH Y Dược để có tên trong danh sách tình nguyện viên phục vụ ở khu cách ly tập trung, Khiêm trở thành “thạc sĩ – bác sĩ...