điều kiện kinh doanh
Kiểm tra, xử lý thông tin về chậm đơn giản hóa điều kiện kinh doanh
2019-05-02 15:33:45
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu về chậm đơn giản hóa...
Cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh: Liệu có bình mới rượu cũ?
2019-04-13 08:23:12
Ngày 12.4, tại phiên họp thứ 33, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 dự kiến gửi ra Quốc...
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 11-15/2/2019
2019-02-16 07:45:24
Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết; điều kiện thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; sửa đổi, bổ sung...
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 11-15/2/2019
2019-02-16 07:45:24
Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết; điều kiện thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; sửa đổi, bổ sung...
Sửa đổi, bãi bỏ một số điều kiện kinh doanh thuộc quản lý của Ngân hàng Nhà nước
2019-02-13 17:29:56
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 16/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản...
Cắt giảm điều kiện kinh doanh nhiều nơi vẫn chỉ là “đơn giản hóa”
2018-11-19 06:05:23
Một số Bộ mặc dù tinh thần cắt giảm điều kiện kinh doanh khá mạnh mẽ, song thực tế lại không được “mạnh” như tinh thần. Kết quả khảo sát Chỉ số...
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 10-16/11
2018-11-17 07:14:17
Cắt giảm chi phí, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển; xử lý tồn tại, bất cập trong các dự án BOT; bãi bỏ Nghị định về điều kiện kinh doanh mũ bảo...
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 10-16/11
2018-11-17 07:14:17
Cắt giảm chi phí, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển; xử lý tồn tại, bất cập trong các dự án BOT; bãi bỏ Nghị định về điều kiện kinh doanh mũ bảo...
Bãi bỏ Nghị định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm
2018-11-13 17:02:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 154/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước...
Sửa đổi điều kiện kinh doanh 5 lĩnh vực thuộc quản lý của Bộ Tài chính
2018-11-08 17:36:21
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 151/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà...
Một tháng cắt giảm gần 1.900 giấy phép, hơn 5.000 dòng hàng
2018-11-03 13:28:05
Đến nay, các Bộ đã trình Chính phủ cắt giảm, đơn giản hóa 6.776/9.926 dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành và 3.004/6.191 điều kiện kinh doanh, kết quả này tăng...
Quy định mới về điều kiện kinh doanh lĩnh vực hàng hải
2018-10-25 17:59:11
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 147/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải. Ảnh...
Cắt giấy phép con: ‘Không phiên họp nào Thủ tướng không nhắc’
2018-10-16 14:07:53
Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng nhấn mạnh như vậy khi kiểm tra 4 bộ về việc cắt giảm các thủ tục, điều kiện kinh doanh, đồng thời công bố công...
Đọc nhiều