điều chuyển Giám đốc công an tỉnh

Vén màn “thuyết âm mưu” về thông tin điều chuyển Đại tá Đinh Văn Nơi

Bảo An - 2022-03-24 18:18:56
Thời gian qua, thông tin liên quan đến Đại tá Đinh Văn Nơi luôn thu hút sự quan tâm của dư luận. Vì vậy, khi xuất hiện thông tin vị Giám đốc Công an tỉnh An Giang...