điều chỉnh tiền lương 2023

Lương cơ sở và những giới hạn chịu đựng đã có hồi đáp

Hạnh Phúc - 2022-10-11 16:43:22
Giữa bối cảnh chung đất nước trong quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch, vấn đề tăng lương không phải là điều dễ dàng. Tuy vậy, sự quan tâm thiết thực...