điều chỉnh giá điện

Từ hôm nay: Giá điện bán lẻ có thể được điều chỉnh 3 tháng một lần

2024-05-15 14:30:41
Từ ngày hôm nay, Quyết định 05/2024/QĐ-TTg về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân chính thức có hiệu lực, thay thế cho Quyết định 24/2017/QĐ-TTg....