Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc

Đất lành chim đậu

Công Luân - 2023-06-25 12:56:14
Chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Tổng thống Yoon Suk Yeol tới Việt Nam, cũng như khu vực Đông Nam Á đã kết thúc tốt đẹp. Một thông điệp mạnh mẽ của...