Diễn đàn

Cao tốc Bắc – Nam: Kỳ vọng lớn vào nhà thầu quân đội

2019-09-21 13:58:40
Dự án có 2 nhà thầu quân đội do đó càng phải phát huy tính gương mẫu, kiểu mẫu trong công tác quản lý, điều hành, xây dựng, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Đoạn...