dịch vụ công trực tuyến
Không có tiêu cực khi nộp tiền phạt vi phạm giao thông trực tuyến
2020-07-01 19:51:34
Đại tá Đỗ Thanh Bình (Phó cục trưởng Cục CSGT – Bộ Công an) cho biết, xử phạt thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG) chỉ là một bước, nhưng khi đã...
Đọc nhiều