đĩa bay

Báo cáo về đĩa bay được mong đợi từ lâu cuối cùng đã được công bố

2021-07-03 16:05:32
Ngày 25/6, Lầu Năm Góc cuối cùng đã công bố một ” báo cáo UFO ( vật thể bay không xác định hay đĩa bay) ” rất được mong đợi rằng, không có cách nào cho thấy...