di tích quốc gia

Di tích quốc gia thành… nơi chăn vịt

2020-04-22 16:22:10
Di tích cấp quốc gia lò gốm cổ Gò Sành (lò Cây Quăng và lò Cây Mận) ở thôn Phụ Quang, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) đang bị xâm lấn, trở...