đi nghĩa vụ quân sự

Trả lời kiến nghị ‘đi nghĩa vụ quân sự trước khi vào đại học’

Hạ Băng - 2023-01-31 10:52:58
Cử tri đề nghị quy định nam giới đến tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học, song Bộ Quốc phòng cho biết mỗi năm chỉ gọi khoảng...