đi nghĩa vụ quân sự
Nghĩa vụ quân sự: đi để bảo vệ Tổ quốc, tại sao lại thờ ơ và trốn tránh?
2020-10-05 11:02:53
“Đi nghĩa vụ là để bảo vệ đất nước, đi nghĩa vụ là một cái gì đấy cực kỳ là vinh hạnh. Rồi khi đi nghĩa vụ quân sự, anh em sẽ được trải qua nhiều...
Đọc nhiều