di dân

Hơn 1,3 triệu dân miền Tây di cư

2020-12-15 10:02:30
Số dân miền Tây đến TP HCM, Đông Nam Bộ… trong 10 năm qua hơn 1,3 triệu người, lớn hơn dân số một tỉnh trong vùng. Thực trạng đáng báo động này là một trong...