Đền thờ Trần Hưng Đạo

TP.HCM: Cung thỉnh lư hương trước tượng Đức thánh Trần Hưng Đạo

2022-03-17 09:00:51
Sau hơn 3 năm kể từ ngày di dời về Đền thờ Trần Hưng Đạo trên đường Võ Thị Sáu, lư hương đã được cung thỉnh về lại trước tượng đài Đức thánh Trần...