đe dọa lương thực

“Cuộc sống của chúng tôi thế là hết”

Bảo Trâm - 2022-08-21 13:56:11
Đó chính là tiếng kêu cứu của người dân thuộc  vườn địa đàng Iraq, khi lương thực cộng với tình trạng khô hạn đáng báo động trong các đầm lầy nơi đây....