Đề án 5133

Từ chuyện “cái loa phường kinh điển” đến hiệu quả không thể thay thế

Đặng Trường - 2022-07-29 07:35:07
Mấy năm trước, câu chuyện kinh điển về việc bà con huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình dùng loa phóng thanh của thôn xã để thông tin, triệu hồi lòng dân chống lại sự...